Bibliotekets fortsättning

Intresseföreningen har ingått ett avtal med Västerviks kommun för att göra biblioteket tillgängligt för lån. Lokalen ska också kunna hyras av exempelvis föreningar för möten och andra aktiviteter.

Ett kodlås kommer installeras och när allt är klart kommer intresseföreningen att kalla till ett informationsmöte i biblioteket.