Lekpark

Lekplats och mini arena intill skolan i Loftahammar.