Friluftsgudstjänst på Väderskär

Båt avgår från Sandered. Samåkning från kyrkplanen kl 12 eftersom det är begränsade p-platsen vid bryggan. Båtresan kostar 50:-/person t.o.r.

Medtag kaffekorg.

Datum

Tid

14:00

Platser

Väderskär
Kapellet

Arrangör

Norra Tjusts pastorat
Webbplats
https://www.svenskakyrkan.se/norratjust