Styrelsen

 

Nuvarande styrelsen i Loftahammars Intresseförening

Ordförande

Torgny Kindh
ordforande@loftahammar.com

Ledamot

Johan Melin

Ledamot

Bengt Davidsson

Ersättare

Per Söderqvist

Kassör

Barbro Hagman
kassor@loftahammar.com

Ledamot

Thomas Svensson

Ersättare

Karin Almberg Johansson

Ersättare

Tommy Larsson

Sekreterare

Christer Lewell
sekreterare@loftahammar.com

Ledamot

Göran Carlsson

Ersättare

Mahmoud Al Khalaf

Ersättare

Regina Zepeda Albexon

Årsmöteshandlingar