Styrelsen

 

Nuvarande styrelsen i Loftahammars Intresseförening

Ordförande

Torgny Kindh
ordforande@loftahammar.com

Ledamot

Johan Melin

Ledamot

Johan Andersson

Ersättare

Per Söderqvist

Ersättare

Jörgen Olsson

Kassör

Barbro Hagman
kassor@loftahammar.com

Ledamot

Thomas Svensson

Ersättare

Sofia Riedmüller

Ersättare

Eva Riedmüller

Ersättare

Peter Albexon

Sekreterare

Christer Lewell
sekreterare@loftahammar.com

Ledamot

Rickard Sundling

Ersättare

Mahmoud Al Khalaf

Ersättare

Regina Zepeda Albexon

Ersättare

Patrik Svensson

Årsmöteshandlingar

2022

2021

2020

2019

2018