Nuvarande styrelsen i Loftahammars Intresseförening

Ordförande

Torgny Kindh
ordforande@loftahammar.com

Ledamot

Johan Melin

Ledamot

Johan Andersson

Ersättare

Per Söderqvist

Ersättare

Tobias Claesson

Kassör

Barbro Hagman
kassor@loftahammar.com

Ledamot

Thomas Svensson

Ersättare

Karin Almberg Johansson

Ersättare

Tommy Larsson

Ersättare

Peter Albexon

Sekreterare

Christer Lewell
sekreterare@loftahammar.com

Ledamot

Göran Carlsson

Ersättare

Mahmoud Al Khalaf

Ersättare

Regina Zepeda Albexon

Årsmöteshandlingar

2020

2019

2018