Pärlan på Ostkusten? Loftahammar förstås!

Loftahammar – en pärla på Ostkusten. Vad ligger i det konstaterandet? Jo, få orter i Sverige kan som Loftahammar förknippas med en skärgård som den som finns utanför socknen. Drygt 200 öar, holmar och skär är belägna i naturreservatet Norra Tjust skärgård öster om Loftahammar. Från dem och kusten kan du fiska och har du mycket tur och lite skicklighet kan du fånga riktigt grov havslaxöring och andra åtråvärda matfiskar. Naturen i övrigt runt Loftahammar är också speciell och lockar inte bara ortens invånare utan även massor av besökare till utflykter och friluftsliv över huvud taget. De många aktiviteterna under främst sommaren med exempelvis den årligen återkommande utställningen tilltalar också åtskilliga människor i alla åldrar.

Loftahammar räknar cirka 500 fastboende, men sommartid vistas över 20 000 personer här regelbundet. Ortens största arbetsgivare är Wienerbagarn, men här finns även småskalig, betydelsefull industriverksamhet.

Loftahammar är beläget på en halvö, förbunden med fastlandet genom Bjursundsbron som stod färdig 1983. I Loftahammar finns förskola, fritidshem och skola från sexårsverksamhet till och med årskurs 6. Här finns också en 9-håls golfbana. Den är vackert belägen och karaktäriseras av många som en av de allra vackraste och mest välskötta i Sverige.

Ett antal restauranger välkomnar till ett rikt utbud av inte bara husmanskost utan också menyer utöver de vanliga.

Båtförbindelse med de närbelägna öarna Rågö och Hasselö lockar till utflykter under sommaren och trafik till och från Gotland sker sommartid via Västervik, fem mil söder om Loftahammar.

Källvik i Loftahammar var tidigare en hamn för ångbåtar från exempelvis Stockholm, men mest känt lär Källvik vara för den hälsobrunn som för många hundra år sedan till en bra bit in på 1900-talet lockade besökare tack vare sitt förmodade helande vatten. Povel Ramels familj var sommarboende i Källvik och hans allra första publika framträdande ägde rum här 1939.