Blog Post

Loftahammars vidareutveckling

Emelie Rosenqvist samt Intresseföreningen har engagerat en student att göra en månads praktikjobb avseende hur kan man kan vidareutveckla Loftahammar. Studenten Isak Samuelsson, läser på samhällsbyggnadsenheten vid Linköpings universitet.

Emelie är också engagerad att försöka elektrifiera kusttrafiken. Detta har Intresseföreningen verkat för i många år. Bifogar vår rapport som Kustlandet finansierade.

Related Posts