Blog Post

Välkommen att bli medlem i Loftahammars Intresseförening

Det är mycket viktigt att Du också blir medlem i Loftahammars Intresseförening, som är en politiskt och religiöst obunden samhällsförening med uppgiften att aktivt verka för att Loftahammar fortsatt ska vara en levande bygd att leva, verka och bo i. Via olika projekt ska föreningen inspirera till ökad inflyttning till orten samt ökad turism.

Den årliga medlemsavgiften är 100 kronor för privatperson, 150 kronor för familj och 500 kronor för företag. Enklast för dig är att swisha avgiften på 123 570 3392 alternativt insättning på bankgiro 938-3068.

Vi uppskattar om Du utöver namn också noterar Din e-postadress och ditt telefonnummer, detta för att vi enkelt ska kunna nå Dig med information.

Intresseföreningen har för närvarande drygt 200 betalande medlemmar, men vi vill bli fler, inte minst därför att vi i våra kontakter med Västerviks kommun och andra samhällsaktörer ska kunna sätta ännu mer kraft bakom orden. Det kontinuerliga samarbetet med kommunens landsbygdsutvecklare Malin Olsson vill vi fördjupa och ser det som betydelsefullt.

Föreningens engagerade styrelse består av 15 personer, som alla arbetar helt ideellt. En mycket aktiv grupp förfinar just nu vår hemsida, www.loftahammar.com, och den arbetar också med framtoningen på Facebook och Instagram, Loftahammar i Tjust. Gå gärna in och titta på vad som så här långt har gjorts på dessa sociala medier!

På senare tid har föreningen med glädje kunnat förse ett antal föreningar med bidrag ur Leonardsson fond, som kom till efter att Loftahammarsbon Gunnar Leonardsson donerat en större summa pengar till föreningen. Tjust IF/FF, Tjust Allmogebåtar och Loftahammars Bouleklubb är några exempel på detta. Fonden är öppen för alla att söka bidrag från, förutsatt att ansökan sker i enlighet med fondens statuter.

En betydande del av föreningens engagemang har på senare tid bestått i att stötta affärens fortlevnad på orten. Med stor tillfredsställelse kan vi notera att så blev fallet. 

Framför oss ligger ett helt nytt och sannolikt årligen återkommande arrangemang, Loftahammarsdagen, som i år äger rum lördagen den 17 augusti.

Föreningens årsmöte gällande 2023 är förlagt till Golfklubben i Loftahammar söndagen den 28 april och det tar sin början kl. 15. Välkommen!

Vi ser mer än gärna en ökad kommunikation med medlemmarna. För fram dina synpunkter och önskemål på info@loftahammar.com! Besök även Facebookgruppen ”Vi som villl leva och bo i Loftahammar”!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Loftahammars Intresseförening, info@loftahammar.com, www.loftahammar.com

Related Posts