Protokoll, årsmöte 2021

Intresseföreningens årsmöte hölls söndagen den 5 september 2021, se protokollet.

Vi tackar alla deltagare för visat intresse!