Årsmöte skjuts på framtiden

Det till den 29 mars 2020 planerade årsmötet med Loftahammars Intresseförening skjuts på framtiden med hänsyn till utvecklingen vad gäller viruset Covid-19. Ny tid meddelas senare.

Tid: Söndagen den 29 mars kl 15
Plats: Biblioteket

Se dagordning för årsmötet och verksamhetsberättelse för 2019.

Styrelsen i Loftahammars Intresseförening