• stod
  • lofta001
  • lofta002
  • lofta003
  • lofta004

aktuellt2

Loftahammars Intresseföreningen genomför nu insamling av intresseanmälningar för internet via optisk fiber. Som det ser ut kommer arbetat att genomföras med Västervik Miljö och Energi (VMEAB), så vi går på deras information. Den hittas med länk nedan.   I grunden…
Att vara medlem i Loftahammars Intresseförening, oavsett typ av medlemskap, är att stödja vår fantastiska orts utveckling, hjälper oss att bevara och bevaka sådant som berör och rör oss alla som värnar om vårt fantastiska Loftahammar och Tjust skärgård. Loftahammars…

Väder Loftahammar

Aktuellt videoklipp


Design av Vallagruppen AB Webbsektion