Blog Post

2018 års Loftahammarsprofil

Utmärkelsen ”För Loftahammar i Tjust” har 2018 gått till Janne Elander.

Motiveringen till pristagaren av utmärkelsen 2018 års Loftahammarsprofil är följande:

Janne är verkligen ett levande exempel på en person som utför ideellt samhällsarbete. En bygdens son som har varit Loftahammar trogen i hela sitt liv. Här är några exempel på vad han gjort för Loftahammar:

Nu senast har Janne skapat två fina promenadvägar över Kyrkkullen som sammanbinder samhället med Aleglo by.

Janne har också lagt mycket arbete på att försköna Kapelludden och parken mellan våra marinor. Kapelludden är en mycket uppskattad plats för bland annat hembygdsföreningens arrangemang av valborgsfirandet, rekreation med korvgrillning, pulkaåkning på vintern eller bara för sjönära promenader.

Ett stort tack Janne för dina insatser!

Related Posts