Blog Post

Loftahammarsutställningen 2019

Det är beslutat att 2019 års Loftahammarsutställning ska hållas fredag-söndag 30 aug – 1 sept 2019.

Thomas Svensson har tagit på sig huvudansvaret för utställningen.

Related Posts