Blog Post

Årsmöte, Loftahammars Intresseförening

Årsmöte 2023 i Loftahammars Intresseförening med sedvanliga förhandlingar äger rum söndagen den 23 april med början kl. 15.

Plats: Golfklubbens restaurang, Loftahammar

Föreningen uppmärksammar intresserade på möjligheten att söka medel ur Gunnar Leonardsons fond. Sådan ansökan ska formuleras enligt statuterna och kan komma att behandlas på årsmötet. Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast en vecka före detta.

Frågor om fonden/ansökan besvaras på mobil 0703 19 15 30 alternativt via e-post ordforande@loftahammar.com av ordförande Torgny Kindh.

Styrelsen hälsar välkommen!

Related Posts