Blog Post

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu ett år är snart till ända. För alla oss i Loftahammars Intresseförening och
övriga Loftahammarsbor blev det ett år kännetecknat av prövningar. Vår
tillvaro präglades på det övergripande planet av följderna av Rysslands invasion
av Ukraina. Personligt drabbades vi av stigande livsmedels- och energipriser
samt höjda räntor.

Mitt i allt detta kom stor osäkerhet att råda vad gäller ICA Nära Kustens
framtid. Så här långt har Mattias, Peter, Maria, Gerda och Nala m fl kunnat
upprätthålla den mycket goda service vi vant oss vid sedan länge. Vad som
kommer att hända med butiken framgent vet vi inte i dagsläget. Vi kan bara
hoppas att utfallet blir det bästa tänkbara, d v s att butiken fortlever på ett eller
annat sätt.

Intresseföreningen har under framför allt hösten haft en dryg handfull
styrelsemöten med enbart butiken på agendan. Vi kan nu konstatera att dessa
möten inte lett någon vart. Vi har helt och hållet saknat insyn i de förhandlingar
som pågått mellan parterna, vilket lett till att vi fått förlita oss till hörsägen med
den osäkerhet som präglar en sådan. Vi har naturligtvis inte varit passiva, utan
undersökt och föreslagit parterna alternativa lösningar. Dessa har dock visat sig
orealistiska.

Vi kan nu bara hoppas på en lösning i samförstånd mellan parterna. En
nedläggning av butiken skulle medföra betydande negativa konsekvenser för
samhället Loftahammar och därmed för oss som vill fortsätta bo och verka här.
Med dessa negativa framtidsutsikter vill jag ändå önska alla

God Jul och Gott Nytt ÅR!

Torgny Kindh
Ordförande i Loftahammars Intresseförening

Related Posts