Protokoll, årsmöte 2022

Intresseföreningens årsmöte hölls söndagen den 8 maj 2022, se protokollet.

Vi tackar alla deltagare för visat intresse!