Protokoll, årsmöte

Intresseföreningens årsmöte hölls söndagen den 24 mars 2019, se protokollet.

Vi tackar alla deltagare för visat intresse!