Protokoll, årsmöte 2020

Intresseföreningens något försenade årsmöte hölls söndagen den 13 september 2020, se protokollet.

Vi tackar alla deltagare för visat intresse!