Framtidstron återvänder – God Jul och Gott Nytt År

Etableringen av nya ICA Nära Loftahammar ser vi som oerhört positivt för oss under 2023. Här vill jag slå ett slag för att vi alla upprätthåller köptroheten så att affären inte bara kan leva vidare utan också utvecklas på sikt. Att skolan och dess verksamhet är ograverad är också mycket glädjande. Likaså att barnen och deras vårdnadshavare nu kunnat ta en nybyggd, ändamålsenlig lekplats och en multisport arena i anspråk sätter vi också på pluskontot.Problemen med affär och skola gjorde att många aktiverade sig för Loftahammars framtid. Vi i intresseföreningen har därför bildat flera arbetsgrupper som ett resultat av detta.…
Read More

Årsmöte, Loftahammars Intresseförening

Årsmöte 2023 i Loftahammars Intresseförening med sedvanliga förhandlingar äger rum söndagen den 23 april med början kl. 15. Plats: Golfklubbens restaurang, Loftahammar Föreningen uppmärksammar intresserade på möjligheten att söka medel ur Gunnar Leonardsons fond. Sådan ansökan ska formuleras enligt statuterna och kan komma att behandlas på årsmötet. Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast en vecka före detta. Frågor om fonden/ansökan besvaras på mobil 0703 19 15 30 alternativt via e-post ordforande@loftahammar.com av ordförande Torgny Kindh. Styrelsen hälsar välkommen!
Read More

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu ett år är snart till ända. För alla oss i Loftahammars Intresseförening ochövriga Loftahammarsbor blev det ett år kännetecknat av prövningar. Vårtillvaro präglades på det övergripande planet av följderna av Rysslands invasionav Ukraina. Personligt drabbades vi av stigande livsmedels- och energiprisersamt höjda räntor. Mitt i allt detta kom stor osäkerhet att råda vad gäller ICA Nära Kustensframtid. Så här långt har Mattias, Peter, Maria, Gerda och Nala m fl kunnatupprätthålla den mycket goda service vi vant oss vid sedan länge. Vad somkommer att hända med butiken framgent vet vi inte i dagsläget. Vi kan barahoppas att utfallet blir det…
Read More

Ambitioner fanns och finns

Verksamhetsåret 2021 lägger vi bakom oss. Det blev ett år de flesta vill glömma. Detta med tanke på covid-19-pandemin, som kom att lägga sordin på mycket.Aktiviteten i vår förening blev lidande på så vis att styrelsen kunde mötas vid färre tillfällen än vanligt. Det gick naturligtvis också ut över vad vi kunde företa oss. Ambitionerna fanns där i inledningen av året, men i takt med att pandemin fortgick och kom att accelerera mot slutet av 2021 beslöt vi att lägga en hel del på is.Tyvärr är det svår att nu se ljuset i tunneln, men precis som ifjol vid den…
Read More

IT-caféet öppnar igen

IT-caféet som drivs av kommunen kommer öppna upp igen vecka 39 (dvs 30 sep) och håller på till vecka 49. I Loftahammar är det på torsdag förmiddagar, tid och plats får man veta vid anmälan. Det går bra att börja när som helst under terminen, varje vecka har sitt eget tema. Eftersom det är viktigt att vi fortfarande kan hålla avstånd till varandra är det begränsat antal platser till kurserna.Anmälan sker till telefonnummer 0490-25 52 93 eller till malin.ekdahl@vastervik.se Meddela vilken ort du vill tillhöra. Mer information finns på kommunens hemsida, https://vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Aldre/Aktiviteter-traffpunkter/it-cafe-vastervik/
Read More

Årsmöte för Intresseföreningen

Intresseföreningen kallar till årsmöte den 5 sep 2021. Tid: 15:00 Plats: Golfklubbens restaurang Årsmöteshandlingar kan laddas ner här: Verksamhetsberättelse för 2020 Dagordning Stadgar för Intresseföreningens fond Välkomna! Torgny Kindh, ordförande
Read More

Sommarsimskola 2021

Årets simskola på Sandgläntan i Loftahammar är vecka 27-28 och drivs av Västerviks Simsällskap. Kostnaden är endast 150 kr per barn. Mer information finns på Västerviks Simsällskap där också anmälan kan göras från den 4:e april.
Read More