Vi marknadsför Loftahammar!

Loftahammars Intresseförening satsar nu hårt på att marknadsföra Loftahammar. Vi har startat tre projekt: Loftahammarsdagen 17 augustiDetta görs med hjälp av övriga föreningslivet i Loftahammar. LoftahammarskartanDet finns en Västervikskarta men vi ville lyfta fram Loftahammar på ett tydligare sätt. Vi kommer att trycka upp ett stort antal kartor i A3-format för distribution till lämpliga ställen. Kartan är också digitalt publicerad via vår hemsida, loftahammar.com/karta Stora skyltar för Loftahammar vid BjörnsholmVi planerar att sätta upp skyltar liknande dem som för Gamleby och Valdemarsvik. Det är en lång tillståndsprocess och kommer därför genomföras först i höst.
Read More

Loftahammars vidareutveckling

Emelie Rosenqvist samt Intresseföreningen har engagerat en student att göra en månads praktikjobb avseende hur kan man kan vidareutveckla Loftahammar. Studenten Isak Samuelsson, läser på samhällsbyggnadsenheten vid Linköpings universitet. Emelie är också engagerad att försöka elektrifiera kusttrafiken. Detta har Intresseföreningen verkat för i många år. Bifogar vår rapport som Kustlandet finansierade. Slutrapport-Utvecklingsstrategi-for-Loftahammar-dec-23Ladda ner Slutrapport-Forstudie-eldrift-av-turi-stbatar-i-Tjust-skargard-20191130Ladda ner
Read More

Välkommen att bli medlem i Loftahammars Intresseförening

Det är mycket viktigt att Du också blir medlem i Loftahammars Intresseförening, som är en politiskt och religiöst obunden samhällsförening med uppgiften att aktivt verka för att Loftahammar fortsatt ska vara en levande bygd att leva, verka och bo i. Via olika projekt ska föreningen inspirera till ökad inflyttning till orten samt ökad turism. Den årliga medlemsavgiften är 100 kronor för privatperson, 150 kronor för familj och 500 kronor för företag. Enklast för dig är att swisha avgiften på 123 570 3392 alternativt insättning på bankgiro 938-3068. Vi uppskattar om Du utöver namn också noterar Din e-postadress och ditt telefonnummer, detta för att…
Read More

Framtidstron återvänder – God Jul och Gott Nytt År

Etableringen av nya ICA Nära Loftahammar ser vi som oerhört positivt för oss under 2023. Här vill jag slå ett slag för att vi alla upprätthåller köptroheten så att affären inte bara kan leva vidare utan också utvecklas på sikt. Att skolan och dess verksamhet är ograverad är också mycket glädjande. Likaså att barnen och deras vårdnadshavare nu kunnat ta en nybyggd, ändamålsenlig lekplats och en multisport arena i anspråk sätter vi också på pluskontot.Problemen med affär och skola gjorde att många aktiverade sig för Loftahammars framtid. Vi i intresseföreningen har därför bildat flera arbetsgrupper som ett resultat av detta.…
Read More

Årsmöte, Loftahammars Intresseförening

Årsmöte 2023 i Loftahammars Intresseförening med sedvanliga förhandlingar äger rum söndagen den 23 april med början kl. 15. Plats: Golfklubbens restaurang, Loftahammar Föreningen uppmärksammar intresserade på möjligheten att söka medel ur Gunnar Leonardsons fond. Sådan ansökan ska formuleras enligt statuterna och kan komma att behandlas på årsmötet. Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast en vecka före detta. Frågor om fonden/ansökan besvaras på mobil 0703 19 15 30 alternativt via e-post ordforande@loftahammar.com av ordförande Torgny Kindh. Styrelsen hälsar välkommen!
Read More

God Jul och Gott Nytt År!

Ännu ett år är snart till ända. För alla oss i Loftahammars Intresseförening ochövriga Loftahammarsbor blev det ett år kännetecknat av prövningar. Vårtillvaro präglades på det övergripande planet av följderna av Rysslands invasionav Ukraina. Personligt drabbades vi av stigande livsmedels- och energiprisersamt höjda räntor. Mitt i allt detta kom stor osäkerhet att råda vad gäller ICA Nära Kustensframtid. Så här långt har Mattias, Peter, Maria, Gerda och Nala m fl kunnatupprätthålla den mycket goda service vi vant oss vid sedan länge. Vad somkommer att hända med butiken framgent vet vi inte i dagsläget. Vi kan barahoppas att utfallet blir det…
Read More

Ambitioner fanns och finns

Verksamhetsåret 2021 lägger vi bakom oss. Det blev ett år de flesta vill glömma. Detta med tanke på covid-19-pandemin, som kom att lägga sordin på mycket.Aktiviteten i vår förening blev lidande på så vis att styrelsen kunde mötas vid färre tillfällen än vanligt. Det gick naturligtvis också ut över vad vi kunde företa oss. Ambitionerna fanns där i inledningen av året, men i takt med att pandemin fortgick och kom att accelerera mot slutet av 2021 beslöt vi att lägga en hel del på is.Tyvärr är det svår att nu se ljuset i tunneln, men precis som ifjol vid den…
Read More

IT-caféet öppnar igen

IT-caféet som drivs av kommunen kommer öppna upp igen vecka 39 (dvs 30 sep) och håller på till vecka 49. I Loftahammar är det på torsdag förmiddagar, tid och plats får man veta vid anmälan. Det går bra att börja när som helst under terminen, varje vecka har sitt eget tema. Eftersom det är viktigt att vi fortfarande kan hålla avstånd till varandra är det begränsat antal platser till kurserna.Anmälan sker till telefonnummer 0490-25 52 93 eller till malin.ekdahl@vastervik.se Meddela vilken ort du vill tillhöra. Mer information finns på kommunens hemsida, https://vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Aldre/Aktiviteter-traffpunkter/it-cafe-vastervik/
Read More